Χάρτης ιστοσελίδας   Επιστ. υπεύθυνοι   Βοήθεια   Επικοινωνία      
 


 
    Βρίσκεστε εδώ: Επίπεδα γλωσσομάθειας  
 
  Εισαγωγή  
  Μαθήματα  
  Χρονολόγιο  
  Συνεργασία τάξεων  
  Ηλεκτρονικά βοηθήματα  
  Επίπεδα γλωσσομάθειας  
  Συνδέσεις  
  Forum Επικοινωνίας    Ομάδες εργασίας  
  Λίγα λόγια...  
  Θεωρητικό πλαίσιο  
Επίπεδα γλωσσομάθειας


Το Λόγου Χάρη είναι ένας δικτυακός τόπος για την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και απευθύνεται σε άτομα που ήδη κατέχουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες στην ελληνική γλώσσα και θέλουν να βελτιώσουν την ακαδημαϊκή τους γλωσσική ικανότητα.

Για να εκτιμήσετε το γλωσσικό επίπεδο στο οποίο βρίσκεστε, ώστε να επιλέξετε τις ασκήσεις που θα ανεβάσουν το επίπεδό σας, ένα τεστ γλωσσομάθειας μπορεί να σας βοηθήσει.On-line γλωσσικά τεστ
  • Τεστ Ελληνο-Αμερικανικής Ένωσης για την αξιολόγηση της Ελληνικής Γλώσσας
    Μετάβαση στο τεστ
  • Dialang: πρόκειται για σύστημα γλωσσικών διαγνωστικών τεστ το οποίο διατίθεται δωρεάν μέσω διαδικτύου και προσφέρει στον εξεταζόμενο δυνατότητα να μάθει σε ποιο επίπεδο γλωσσομάθειας βρίσκεται. Ο εξεταζόμενος εξετάζεται στους εξής τομείς: Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Γραμματική, Προφορά, Λεξιλόγιο, Ορθογραφία και κατατάσσεται ανάλογα με την επίδοσή του σε ένα από τρία επίπεδα γλωσσομάθειας Αρχάριο, Μέσο, Προχωρημένο
    Μετάβαση στο τεστ
  • Τεστ σε 25 γλώσσες και 600 συνδυασμούς γλωσσών από το Goethe-Verlag, με ασκήσεις λεξιλογίου σε πολλές γλώσσες
    Μετάβαση στο τεστ


Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας για την Ελληνική Γλώσσα

Μπορείτε να πιστοποιήσετε την γνώση των Ελληνικών σας με την «Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα πιστοποίησης τα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ που εξετάζουν τέσσερις επιμέρους γλωσσικές δεξιότητες α) παραγωγή και κατανόηση προφορικού λόγου, β) παραγωγή και κατανόηση γραπτού λόγου και τις επικοινωνιακές καταστάσεις και τα μορφοσυντακτικά και λεξιλογικά στοιχεία που πρέπει να έχει κατακτήσει ο εξεταζόμενος ανά επίπεδο γλωσσομάθειας.
Αναγνωρισμένα εξεταστικά κέντρα για την πιστοποίηση ελληνομάθειας λειτουργούν σε 48 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα ανάμεσα στα αναγνωρισμένα εξεταστικά κέντρα που λειτουργούν συγκαταλέγονται και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλήνη και στη Ρόδο.Βιβλιογραφία

    Βαρλοκώστα, Σ., & Τριανταφυλλίδου, Λ. (2003). Επίπεδα Γλωσσομάθειας στην Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
    Βαρλοκώστα, Σ., Μάρκου, Μ., & Τριανταφυλλίδου, Λ. (2001). Γλωσσομαθησιακή πορεία των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Εργαλεία αξιολόγησης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Στο Μ. Δαμανάκης (επιμ.), Επίπεδα και Κριτήρια Διαπίστωσης/Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας: Αποτελέσματα και Προβληματισμοί Ερευνητικών Προγραμμάτων (σελ. 127-143). Ρέθυμνο: Ε.Δια.Μ.ΜΕ., Πανεπιστήμιο Κρήτης.
    Cirrin, F. M. (1994). Assessing Language in the Classroom and the Curriculum. In J.B., Tomplin, H.L., Morris, D.C., Spriestersbach (Ed.), Diagnosis in Speech Language Pathology. San Diego-London: Singular Publishing Group.
    Τσαγγαλίδης, Α., & Ευσταθιάδης, Σ. (2001). Πιστοποίηση Επάρκειας Ελληνομάθειας: Επίπεδα Γλωσσομάθειας. Στο Μ. Δαμανάκης (επιμ.), Επίπεδα και Κριτήρια Διαπίστωσης/Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας: Αποτελέσματα και Προβληματισμοί Ερευνητικών Προγραμμάτων (σελ. 127-143). Ρέθυμνο: Ε.Δια.Μ.ΜΕ., Πανεπιστήμιο Κρήτης.
    Westby, C. E. (1994). Multicultural Issues. In J.B., Tomplin, H.L., Morris, D.C., Spriestersbach (Ed.), Diagnosis in Speech Language Pathology. San Diego-London: Singular Publishing Group. 
Copyright (c) 2007-2009. All rights reserved.