Χάρτης ιστοσελίδας   Επιστ. υπεύθυνοι   Βοήθεια   Επικοινωνία      
 


 
    Βρίσκεστε εδώ: Λίγα λόγια για την εφαρμογή μας  
 
  Εισαγωγή  
  Μαθήματα  
  Χρονολόγιο  
  Συνεργασία τάξεων  
  Ηλεκτρονικά βοηθήματα  
  Επίπεδα γλωσσομάθειας  
  Συνδέσεις  
  Forum Επικοινωνίας    Ομάδες εργασίας  
  Λίγα λόγια...  
  Θεωρητικό πλαίσιο  
Λίγα λόγια για την εφαρμογή μας

Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών: Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα «Λόγου Χάρη».

Το «Λόγου χάρη» είναι ένας διαδικτυακός τόπος για την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσα από λογοτεχνικά κείμενα.

Εστιάζει στην ακαδημαϊκή γλωσσική ικανότητα και στις ιδιαίτερες γλωσσικές δεξιότητες καθώς απευθύνεται σε ενήλικες, οι οποίοι ήδη κατέχουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες στην Ελληνική.

Το βοηθητικό υλικό βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο για την εκμάθηση γλωσσών και στη μετασχηματιστική παιδαγωγική προσέγγιση.

  • Η ιστοσελίδα αποτελεί ένα χώρο εργασίας που προσφέρει μαθήματα και ασκήσεις με δυνατότητα αυτοελέγχου.
  • Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να γράψουν τα δικά τους λογοτεχνικά κείμενα και να τα δημοσιεύσουν στο λογοτεχνικό περιοδικό «Λόγου Χάρη».
  • Επίσης, ενθαρρύνονται να παίρνουν μέρος σε συνεργασίες τάξεων μέσω διαδικτύου. Δίνονται οδηγίες σχετικά στις παρερχόμενες συνδέσεις.
  • Τέλος, προσφέρονται βοηθήματα, καθώς και χρήσιμες συνδέσεις για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, την τέχνη και τον πολιτισμό.
Περιμένουμε και δικά σας λογοτεχνικά δημιουργήματα στο e-mail του Λογοτεχνικού περιοδικού Λόγου Χάρη.

Δείτε τις προηγούμενες έκδοσεις του Λόγου Χάρη
 
Copyright (c) 2007-2009. All rights reserved.